POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem opracowania niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie Stara Piekarnia otrzymuje bezpośrednio lub pośrednio od Gości, w tym również informacji pozyskiwanych od Partnerów i za pośrednictwem ich stron internetowych.

 1. Właścicielem Starej Piekarni i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest LUXRE sp. z o.o. z siedzibą ul. Waryńskiego 1, 58-580 Szklarska Poręba (KRS: 0000528609, NIP: 6112737447, REGON: 022511870) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stara Piekarnia, przy ul. Waryńskiego 1, 58-580 Szklarska Poręba
 2. Administrator Danych Osobowych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

III. Zbierane dane osobowe są niezbędne do przygotowania oferty pobytu, dokonania rezerwacji pobytu i wykonania kompleksowej usługi hotelowej.

 1. Podanie przez Gościa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu dokonania rezerwacji pobytu i realizacji usługi hotelowej.
 2. Dane są zbierane podczas:
  – procesu rezerwacji poprzez stronę internetową hotelu,
  – procesu rezerwacji dokonywanej osobiście w hotelu, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie rejestracji Gościa w hotelu,
  – dane mogą być pozyskane również od Partnerów hotelu z portali rezerwacyjnych: HotelSystems Booking.com, itp., jeśli wyrażona została na to zgoda.
 3. Zbierane są następujące dane:
  1. Podczas rezerwacji przez stronę internetową:
  a) imię i nazwisko
  b) adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
  c) numer telefonu
  d) adres email
  e) kraj zamieszkania
  f) dane do faktury (jeśli Gość życzy sobie rozliczenie na podstawie faktury firmowej)
  2. Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową:
  a) imię i nazwisko
  b) numer telefonu
  c) adres email
  3. Podczas rejestracji Gościa w hotelu:
  a) imię i nazwisko
  b) numer dokumentu tożsamości
  c) adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
  d) kraj zamieszkania
  e) numer telefonu
  f) adres email
  g) nr rejestracyjny samochodu
  h) dane do faktury (jeśli Gość życzy sobie rozliczenie na podstawie faktury firmowej)
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej starapiekarnia.net.pl pobierane są
  automatycznie dodatkowe informacje: adres IP przypisany do komputera, z którego nastąpiło
  wejście na stronę, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
  przeglądarki, czas trwania dostępu, dostępu, rodzaj systemu operacyjnego itp.
  LUXRE sp. z o.o. ul. Waryńskiego 1, 58-580 Szklarska Poręba (KRS: 0000528609, NIP: 6112737447, REGON: 022511870) tel. +48 508 337 973

VII. Zebrane dane wykorzystywane są w niżej wymienionym celu:
1. Wypełniania zobowiązań hotelu wobec Gości.
2. Obsługi rezerwacji pokoi, zaplecza konferencyjnego i usług towarzyszących pobytowi.
3. Tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej w zgodzie z przepisami fiskalnymi.
4. Obsługi podczas pobytu Gościa:
a) monitorowanie korzystania z usług towarzyszących: telefon, bar, pralnia, strefa relaksu itp.,
b) monitorowanie dostępu do pokoi hotelowych i innych pomieszczeń,
c) wewnętrzne zarządzanie listami Gości, którzy złamali zasady regulaminu (niewłaściwe zachowanie naruszające zasady bytu np. zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problem z płatnością).
5. Poprawy jakości świadczonych usług, a w szczególności:
a) przetwarzanie danych osobowych Gości w ramach wewnętrznego programu marketingowego w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji i lepszego poznania wymagań, życzeń i oczekiwań Gości,
b) dostosowanie usług do wymagań i oczekiwań Gości,
c) dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Gościom,
d) informowanie Gości o ofertach specjalnych, promocyjnych i nowych usługach hotelu.
6. Zarządzanie relacjami z Gościem przed, podczas i po zakończeniu pobytu:
a) operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje Gościa w celu dystrybucji ofert dostosowanych do jego oczekiwań,
b) tworzenie statystyk i analiza wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości,
c) dystrybucja newsletterów (nowości, promocje oferty okolicznościowe),
d) obsługa tzw. zgód marketingowych oraz wycofania tych zgód w dowolnym terminie,
e) obsługa reklamacji, wniosków, skarg i zażaleń,
7. Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych hotelu.
8. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi.

VIII. Dostęp do danych osobowych Gości posiadają jedynie uprawnieni i upoważnieni pracownicy hotelu oraz podmioty przetwarzające dane osobowe, z którymi zawarto odrębne umowy w tym zakresie (podwykonawcy świadczący usługi dla hotelu). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Stara Piekarnia angażuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych swoich Gości.
 2. Dane karty kredytowej stanowiące gwarancję rezerwacji lub płatności online są kierowane na stronę akceptanta kart płatniczych, który zapewnia bezpieczeństwo transakcji w ramach podpisanej umowy.
 3. Goście Starej Piekarni mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia oraz otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Ponadto Goście mają prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

XII. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

XIII. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 14 dniach od daty ich rejestracji.

XIV. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Goście mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 1. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Starej Piekarni lub pod adresem rezerwacje@starapiekarnia.net.pl

XVI. Zmiany w polityce prywatności. Stara Piekarnia rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie. Ostatnia aktualizacja: 18.11.2018 r.